Familjejuridik
I centrala Oskarshamn ligger Familjejuridik HB, som drivs av Boris Carlberg och Gun Fagerström. De har båda jobbat inom bank på juridisk avdelning och har drygt 40 års erfarenhet i branschen.
Till Boris och Gun kan du vända dig med frågor om boutredning, arvskifte, försäkringar, testamente, gåvobrev, bodelning mellan sambor samt deklarationer.
– Sedan en bouppteckning förrättats och registrerats hos Skatteverket vidtager avveckling av dödsboet, där vi hjälper till med ytterligare kontakt med myndigheter, såsom inskrivningsmyndighet, banker, försäkringsbolag och inte minst förrättande av arvskifte bland dödsbodelägarna.

En stor del av bolagets verksamhet rör frågor kring testamenten och där menar Boris och Gun att alla och envar någon gång bör fundera över hur det blir med den egna kvarlåtenskapen när man själv lämnar det jordiska. Vet jag detta och stämmer det med mina innersta önskningar?
– Det är idag vanligt bland föräldrar att testamente upprättas med föreskrift att barnens arv skall vara deras enskilda egendom, vilket nästan alltid är positivt för dem på grund av äktenskap och samboförhållande som spricker.
Har du frågor om juridiken inom familjen, kontakta oss så hjälper vi dig reda ut bekymren!


Familjejuridik HB

Bransch:
Juridisk byrå

Telefon: 0491-822 30
Fax: 0491-78 44 88


Email:
fam.jur.hb@telia.com

Hemsida:
www.cf-familjejuridik.se

Adress:
Familjejuridik HB
Flanaden 8
57230 Oskarshamn

| 13 SENASTE FÖRETAGEN